B A A+ A++ KLASĖ APŠILTINIMO SLUOKSNIAI

Šilumos perdavimo koeficientas (U)per atitvarą pereinančio šilumos srauto tankis, kai oro temperatūrų skirtumas abiejose atitvaros pusėse 1 laipsnis.
Tai teorinis dydis, tačiau naudojamas mūsų Statybos Techniniuose reglamentuose, energetinio efektyvumo klasės skaičiavimuose.
Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U [W/(m2×K)] vertės B klasės , A, A+, A++ klasių  pastatų atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui, yra sekančios:
Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U vertės B, A, A+, A++ energinio naudingumo klasės pastatų  energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui
Atitvarų apibūdinimas B klasės reikalavimai (iki 2016-01) A klasės reikalavimai (nuo 2016-01) A+ klasės reikalavimai (nuo 2018-01) A++ klasės reikalavimai (nuo 2021-01)
Stogai 0.16 0.1 0.09 0.08
Grindys 0.25 0.14 0.12 0.1
Nešildomos perdangos 0.25 0.14 0.12 0.1
Sienos 0.2 0.12 0.11 0.1
Langai 1.6 1 0.85 0.7
Durys 1.6 1.4 0.85 0.7
Šiluminė varža(R) – temperatūrų skirtumas, K, tarp medžiagos sluoksnio paviršių, kuriam esant susidaro vienetinis šilumos srauto tankis W/m2.
Šiluminė varža apskaičiuojama:
Rt = 1/U
Rt = Rsi + Rs + Rse
kur,
Rsi – Atitvaros vidinio paviršiaus varža, kuri priklauso nuo atitvaros geometrinės padėties. Sienoms Rsi = 0.13 m2K/W; Stogams Rsi = 0.13 m2K/W; Grindims Rsi = 0.17 m2K/W
Rse = 0.04 m2K/W
Rs – Daugiasluoksnės atitvaros varža
Pastatų atitvarų varžų  Rs vertės B, A, A+, A++ energinio naudingumo klasės pastatų  projektavimui
Atitvarų apibūdinimas B klasės reikalavimai (iki 2016-01) A klasės reikalavimai (nuo 2016-01) A+ klasės reikalavimai (nuo 2018-01) A++ klasės reikalavimai (nuo 2021-01)
Stogai 6.11 9.86 10.97 12.36
Grindys 3.79 6.93 8.12 9.79
Nešildomos perdangos 3.79 6.93 8.12 9.79
Sienos 4.83 8.16 8.92 9.83

Skaičiuojant, jog sienos yra apšiltinamos neopo priemaišomis, o stogo termoizoliacija – akmens vata

Pastatų atitvarų termoizoliacijos storiai [mm] energinio naudingumo klasės pastatų  projektavimui
Atitvarų apibūdinimas B klasės reikalavimai (iki 2016-01) A klasės reikalavimai (nuo 2016-01) A+ klasės reikalavimai (nuo 2018-01) A++ klasės reikalavimai (nuo 2021-01)
Stogai 220 360 400 450
Grindys 130 230 270 330
Nešildomos perdangos 130 230 270 330
Sienos 160 270 300 330

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *