SIP LT SKYDŲ SIENŲ VARIANTAI

Standartiniai SIP skydų matmenys yra OSB plokščių kartotiniai, kurių visų plotis yra 1250mm. Plokščių ilgiai gali būti 2500mm, 2600mm, 2800mm, 3000mm

Skydų aukštis pasirenkamas atitinkamai nuo reikalingo statinio vidaus patalpų aukščio švaroje, t.y. nuo statinio grindų viršutinės altitudės iki pakabinamų lubų apačios. Reikia turėti omenyje, jog skydo aukštis turėtų būti didesnis negu norimas vidaus patalpų aukštis švaroje, kadangi virš pakabinamų lubų reikalinga įrengti elektros, vėdinimo, vėsinimo, gaisro signalizacijos, kartais šildymo inžinerines sistemas.

Kaip matoma iš standartinių skydų matmenų, ne visi jie atitinka A++ energetinio naudingumo klasės reikalavimus, tačiau reikia turėti omenyje, jog galimos šių skydų kombinacijos, eliminuojant vieną iš OSB plokščių ir pritvirtinant papildomus ( taip vadinamus “pusinius”) skydus iš išorės.

Tikėtina, jog A++ energetinio naudingumo klasės reikalavimams pasiekti reikalinga kombinacija sienoms – 300mm, stogui 400mm.

Tokiu atveju racionalios kombinacijos yra sekančios:

175mm skydas + pusinis 125mm skydas iš išorės ir papildomas 50mm apšiltinimas iš vidaus. Sienoms, kurių bendras apšiltinimo storis – 300mm

275mm skydas + pusinis 100mm skydas iš išorės, 50mm papildomas apšiltinimas iš vidaus. Stogams – kurių bendras apšiltinimo storis – 350mm

Principinis skydų išdėstymas vykdomas pagal namo projektą, dažniausiai architektūrinę projekto dalį, kartais – konstrukcinę, jei statytojas visgi nusprendžia pakeisti statinio konstrukcijų pavyzdžiui iš mūrinę į skydinę konstrukciją tipą.

Pateiktame pavyzdyje matoma dviejų aukštų namo, kurio bendras aukštis iki kraigo 4940 mm. Atstumas nuo perdangos apačios iki grindų – 2960mm.

Sekančiame straipsnyje aptarsime plačiau kombinacijas bei galimus apdailos variantus:

  • Sienų skydų kombinacija su skirtinga apdaila ventiliuojamiems bei neventiliuojamiems fasadams
  • Stogų skydų kombinacija su skirtinga apdaila ventiliuojamiems stogams
  • Perdangų skydų kombinacija su inžinerinių sistemų įrengimu palubėje.