B, A, A+, A++ klasių apšiltinimo sluoksniai

Šilumos perdavimo koeficientas (U)per atitvarą pereinančio šilumos srauto tankis, kai oro temperatūrų skirtumas abiejose atitvaros pusėse 1 laipsnis.
Tai teorinis dydis, tačiau naudojamas mūsų Statybos Techniniuose reglamentuose, energetinio efektyvumo klasės skaičiavimuose.
Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U [W/(m2×K)] vertės B klasės , A, A+, A++ klasių  pastatų atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui, yra sekančios:
Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U vertės B, A, A+, A++ energinio naudingumo klasės pastatų  energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui
Atitvarų apibūdinimas B klasės reikalavimai (iki 2016-01) A klasės reikalavimai (nuo 2016-01) A+ klasės reikalavimai (nuo 2018-01) A++ klasės reikalavimai (nuo 2021-01)
Stogai 0.16 0.1 0.09 0.08
Grindys 0.25 0.14 0.12 0.1
Nešildomos perdangos 0.25 0.14 0.12 0.1
Sienos 0.2 0.12 0.11 0.1
Langai 1.6 1 0.85 0.7
Durys 1.6 1.4 0.85 0.7
Šiluminė varža(R) – temperatūrų skirtumas, K, tarp medžiagos sluoksnio paviršių, kuriam esant susidaro vienetinis šilumos srauto tankis W/m2.
Šiluminė varža apskaičiuojama:
Rt = 1/U
Rt = Rsi + Rs + Rse
kur,
Rsi – Atitvaros vidinio paviršiaus varža, kuri priklauso nuo atitvaros geometrinės padėties. Sienoms Rsi = 0.13 m2K/W; Stogams Rsi = 0.13 m2K/W; Grindims Rsi = 0.17 m2K/W
Rse = 0.04 m2K/W
Rs – Daugiasluoksnės atitvaros varža
Pastatų atitvarų varžų  Rs vertės B, A, A+, A++ energinio naudingumo klasės pastatų  projektavimui
Atitvarų apibūdinimas B klasės reikalavimai (iki 2016-01) A klasės reikalavimai (nuo 2016-01) A+ klasės reikalavimai (nuo 2018-01) A++ klasės reikalavimai (nuo 2021-01)
Stogai 6.11 9.86 10.97 12.36
Grindys 3.79 6.93 8.12 9.79
Nešildomos perdangos 3.79 6.93 8.12 9.79
Sienos 4.83 8.16 8.92 9.83

Skaičiuojant, jog sienos yra apšiltinamos neopo priemaišomis, o stogo termoizoliacija – akmens vata

 

Pastatų atitvarų termoizoliacijos storiai [mm] energinio naudingumo klasės pastatų  projektavimui
Atitvarų apibūdinimas B klasės reikalavimai (iki 2016-01) A klasės reikalavimai (nuo 2016-01) A+ klasės reikalavimai (nuo 2018-01) A++ klasės reikalavimai (nuo 2021-01)
Stogai 220 360 400 450
Grindys 130 230 270 330
Nešildomos perdangos 130 230 270 330
Sienos 160 270 300 330

Apšiltinimo efektyvumas priklausomai nuo konstrukcijos į kurią tvirtinama

Tuos pačius termoizoliacinius parametrus mes galime pasiekti naudojant SIP skydų sistemą. Papildomas apšiltinimo sluoksnis tokiu atveju sumažėja iki 15cm iš išorės (tinkuojamiems ar klinkerinių plytelių namams) ar gali sumažėti iki 0 medinių dailylenčių ar valcuotų profilių apdailos namams.
Tai galima pasiekti, kai apšiltinimas yra talpinamas pačiame laikančiąjame karkase (SIP ar karkasiniai namai apšiltinti akmens vata).
Pagrindinis privalumas žvelgiant iš energetinio efektyvumo pusės – maži nuostoliai per smeiges. Jau nekalbant apie trumpesnių smeigių kainą.
Kaip matome iš grafiko A ir A+ klasės namams, kai smeigių skaičius yra rekomenduotinas sumontuoti (4 smeigės – 1 aukštas; 6 smeigės – 2 aukštas),  varža sumažėja 15%-20% tvirtinant termoizoliaciją prie mūro, ir atitinkamai 5% – 10% tvirtinant termoizoliaciją prie SIP skydo.